Nieuws

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Kampioenschapsclubmatch 2019

Op maandag 23 december 2019 zal de DWCA haar eerste kampioenschapsclubmatch (met dubbel CAC*) houden in Dog Center te Kerkwijk. De dag na de Kerstwinner tentoonstelling. Keurmeester deze dag is dhr. Jan Ebels (NL) voor de Welsh Corgi Cardigan en Welsh Corgi Pembroke.

INSCHRIJVINGEN GESLOTEN!

U kunt ook een klasse sponsoren, dit houd in dat u voor de gekozen klasse een leuk cadeau maakt voor de nummers 1 t/m 4. Daarnaast wordt uw kennelnaam of bedrijfsnaam vermeld op de website en in de catalogus.  Wilt u meerdere klassen sponsoren stuur dan even een mail naar secretaris@welshcorgiassociation.nl

Inschrijf tarieven:
Jongste puppyklas en puppy klas:
Per hond 20 euro. (deze tellen niet mee als 1e, 2de, 3de of 4de hond)

Overige klasse:
1e hond 40 euro
2de hond 35 euro
3de hond 30 euro
4de hond 25 euro
5de hond en meer 20 euro.

Extra klasse
Koppelklasse 5 euro
Nakomelingenklasse 5 euro
Junior handling  gratis
Peewee handling  gratis

Als u lid bent van de DWCA krijgt u voor elke ingeschreven hond 5 euro korting.

*ovb van voldoende inschrijvingen

Championshipclubmatch 2019

On Monday, December 23, 2019, the DWCA will hold its first championship club match (with double CAC *) at Dog Center in Kerkwijk. The day after the Christmas Winner show. Judge this day is mr. Jan Ebels (NL) for the Welsh Corgi Cardigan and Welsh Corgi Pembroke.

ENTRIES CLOSED!

You can also sponsor a class, which means that for the chosen class you make a nice gift for the numbers 1 to 4. In addition, your kennel name or company name will be mentioned on the website and in the catalog. If you want to sponsor multiple classes, please send an email to secretaris@welshcorgiassociation.nl

Registration rates:
Minor puppy class and puppy class:
20 euros per dog. (these do not count as 1st, 2nd, 3rd or 4th dog)

Other class:
1st dog 40 euros
2nd dog 35 euros
3rd dog 30 euros
4th dog 25 euros
5th dog and more 20 euros.

Extra class
Couple class 5 euros
Offspring class 5 euros
Junior handling free
Peewee handling free

If you are a member of the DWCA you will receive a 5 euro discount for each registered dog.

* with sufficient registrations

Over de keurmeester/About the Judge
Het is voor mij een eer om de eerste KCM van de Dutch Welsh Corgi  Association te mogen keuren en ik kijk er zeer naar uit. Graag wil ik mij hierna kort bij u introduceren.

In 1972 kwam de eerste Welsh Corgi Pembroke in ons leven. Hij was pet en had een fantastisch karakter. Hij werd slechts 5 jaar oud, maar hij maakte me verknocht aan dit geweldige ras.  Na zijn dood kochten we een nieuwe puppy reu  van een bekende fokker. Deze pup groeide op tot een mooie hond en we hebben hem in samenwerking met zijn fokker, succesvol geshowd. We kregen meer en meer interesse in de Corgi’s en in de kynologie. We kochten een jaar later een puppy teef met de intentie om ermee te fokken. We registreerden de kennelnaam “of Scarlet Home”. We fokten ons eerste nestje in 1980 en we hebben 14 nestjes gefokt in de periode 1980-1994. In deze periode hebben we met succes in binnen- en buitenland geshowd.

In 1980 ben ik begonnen met de opleiding tot keurmeester en ik ben in 1988 geslaagd voor het rasexamen voor de Pembroke en de Cardigan. Daarna heb ik voor meerdere rassen examen gedaan, alle Britse Herdershonden,  de Hollandse Herders, de Nederlandse Schapendoes, de Saarlooswolfhond, de Belgische Herders, de Franse Herdershonden. In 2009 ben ik benoemd tot groepskeurmeester voor de FCI groep 1.  Ik keur ook enkele rassen in FCI groep 5.

It is a honour for me to judge the first specialty of The Dutch Welsh Corgi Association and I’m looking forward to the show. Here a short introduction of myself.

In 1972 came the first Welsh Corgi Pembroke into our life. He was a pet, had a fantastic character, he became only 5 years old, but he made me fell in love with this wonderful breed.

After his death we bought a new male pup from a well known breeder. This pup grew up to a beautiful dog and we were going to show him successful in cooperation with his breeder. We got more and more interested in Pembroke Corgis and in the cynology and we have bought one year later a female pup with the intention to start  breeding. We registered our  kennel under the name “of Scarlet Home”. We bred our first litter in 1980 and have bred 14 litters in the period 1980-1994. In this period we showed our dogs successful in Europe

I started the judge educating program in The Netherlands in 1980 and did my first breed test for the Welsh Corgi Pembroke and – Cardigan in 1988. I did more tests, specially for the British pastoral breeds, the Dutch Shepherd Dogs, the Dutch Schapendoes and the Saarlooswolfdog, the Belgian Shepherd Dogs  and the French Shepherd Dogs. Finally I became in 2009 judge for the FCI group 1.

I also judge some breeds in group 5.

Uw keurmeester,

Jan Ebels

 

 

Klasse/Class Sponsored by Kennel Website
CARDIGAN
Dog Minor Puppy Class Wendy Anadiotis Grande Sogno grandesogno.nl
Dog Puppy Class Wendy Anadiotis Grande Sogno grandesogno.nl
Dog Junior Class Cindy Gebruers Covventinea covventinea.com
Dog Intermediate Class Joke Jansen Hanlon’s Star hanlonsstar.com
Dog Open Class Joke Jansen Hanlon’s Star hanlonsstar.com
Dog Champion Class Rachel Dijkhorst-Noij Waggerland waggerland.nl
Dog Breeders Class Yvonne Aben v.d. Bockmühle
Dog Veteran Class Rachel Dijkhorst-Noij Waggerland waggerland.nl
Bitch Minor Puppy Class Wendy Anadiotis Grande Sogno grandesogno.nl
Bitch Puppy Class Wendy Anadiotis Grande Sogno grandesogno.nl
Bitch Junior Class Cindy Gebruers Covventinea covventinea.com
Bitch Intermediate Class Joke Jansen Hanlon’s Star hanlonsstar.com
Bitch Open Class Joke Jansen Hanlon’s Star hanlonsstar.com
Bitch Champion Class Rachel Dijkhorst-Noij Waggerland waggerland.nl
Bitch Breeders Class Jeannette Schrijver Milligenhof milligenhof.nl
Bitch Veteran Class Rachel Dijkhorst-Noij Waggerland waggerland.nl
PEMBROKE
Dog Minor Puppy Class Maikel & Wendy Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Dog Puppy Class Yvonne Lewis Lintelo
Dog Junior Class Maikel & Wendy Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Dog Intermediate Class Danny Reinkehr Daredevil’s
Dog Open Class
Dog Champion Class Gertruud & John Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Dog Breeders Class Yvonne Aben v.d. Bockmühle
Dog Veteran Class Elisabeth Camboni Des Contamines contamines.chiens-de-france.com
Bitch Minor Puppy Class Maikel & Wendy Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Bitch Puppy Class Yvonne Lewis Lintelo
Bitch Junior Class Maikel & Wendy Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Bitch Intermediate Class Danny Reinkehr Daredevil’s
Bitch Open Class
Bitch Champion Class
Bitch Breeders Class Maikel & Wendy Koot Limbonsnest limbonsnest.nl
Bitch Veteran Class Gertruud & John Koot Limbonsnest limbonsnest.nl

 

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Inmemoriam Laura Campion

Ons bereikte het droevige nieuws uit Ierland dat Laura Campion maandag 25 maart 2019 plotseling, onverwacht maar vredig is heengegaan in het Universiteits Ziekenhuis te Cork. 

Laura was een FCI keurmeester maar op de eerste plaats een gepassioneerd fokster van de Welsh Corgi Pembroke die ze fokte onder haar welbekende kennelnaam Whitepoint in Ierland. 

Ze keurde de Pems tijdens de kampioenschapsclubmatch van de NWCC in 2011 te Leeuwarden waar tevens de European Dogshow werd georganiseerd. 

Laura kreeg in haar leven aardig wat tegenslagen te verduren en kampte met behoorlijk wat gezondheidsproblemen maar wist deze altijd op de achtergrond te houden. Ze klaagde nooit, was zeer bescheiden van aard en stond niet graag in de spotlights. 

Ze heeft veel Pembrokes gefokt en over de hele wereld geëxporteerd. Een door haar gefokte Pemdie we zeker moeten noemen was de topwinnende Pembroke Whitepoint Dream Weaver at Craigycor die in 2006 niet alleen Best of Breed won op Crufts maar een Engelse groepswinnaar was en zelfs Top Pembroke UK 2006 werd. Helaas liet haar gezondheid het begin dit jaar afweten en miste ze Crufts 2019. 

Vorig jaar keurde ze nog Corgi’s tijdens de Internationale Hondententoonstelling in Maastricht, een keuring waar ze van genoten heeft. 

Met alle honden die ze heeft gefokt heeft ze de Corgi wereld een nalatenschap achter gelaten. We zullen Laura en haar Whitepoint Corgi’s niet vergeten. 

Ze wordt in Cork begraven en wel op 30 maart. We wensen allen die haar lief hadden veel sterkte, in het bijzonder haar dochter Rowena. 

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Bleiswijk 2018 – Dag 2

Resultaten 4 november 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Dhr. Zeferino Silva (PT)

Reuen Openklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Jagger Jay v.d. Millingenhof

Teven Jeugdklas
1U, CAC – Ormai Olbia Dolce Vita, BEJK

Teven Openklas
1U, R.CAC, CACIB – Welshclan’s Maggy May


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester: Dhr. Zeferino Silva (PT)

Reuen Jeugdklas
1U, R.CAC – Limbonsnest Rocky Mountain

Reuen Openklas
1ZG – Elden House Eachann

Reuen Kampioensklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Ch. Velt Mayster Fom Haus Stier, RU
2U, R.CACIB – Ch. Fortin’s Black and Gold Tiger, NL, NJK

Teven Jeugdklas
1U, R.CAC – Balletcor Olympic Victory

2U – Gwendoline O’r Tirroedd Isel

3ZG – Dourin’s Nadine Pem

Teven Openklas
1U, CAC, CACIB – Limbonsnest Golden Nizza

2U, R.CACIB – Dona Van De Hoeve Cor Unum, BJWNL17, NJK, W17
3U – Ermyn Fly Like A Y Ddraig Goch

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Bleiswijk 2018 – Dag 1

Resultaten 3 november 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Mevr. Jean Lawless (IE)

Reuen Tussenklas
1ZG – Jake Of Dotty’s Desire

Reuen Openklas
1U, CAC, CACIB – Jagger Jay v.d. Millingenhof

Teven Jeugdklas
1U, CAC, BOB – Ormai Olbia Dolce Vita, BEJK

Teven Openklas
1U, R.CAC – Hanlon’s Star Someone Like You


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester: Mevr. Jean Lawless (IE)

Reuen Jeugdklas
1U – Limbonsnest Kentucky

Reuen Kampioensklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Ch. Fortin’s Black and Gold Tiger, NL, NJK
2U, R.CAC, R.CACIB – Ch. Velt Mayster Fom Haus Stier, RU

Teven Jeugdklas
1U, R.CAC – Balletcor Olympic Victory

Teven Openklas
1U, CAC, CACIB – Dona Van De Hoeve Cor Unum, BJWNL17, NJK, W17
2U – Limbonsnest Golden Nizza

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Maastricht 2018 – Dag 2

Resultaten 30 september 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Mevr. Laura Campion (IE)

Teven Jeugdklas
1U, R.CAC – Ormai Olbia Dolce Vita, BEJK

Teven Openklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Welshclan’s Maggy May
2U, R.CACIB – Hanlon’s Star Someone Like You


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester: Mevr. Laura Campion (IE)

Reuen Jongste puppyklas
1VB, BJPOB – Humphry Bob O’r Tirroedd Isel

Reuen Jeugdklas
1U – Limbonsnest Kentucky

Reuen Kampioensklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Ch. Fortin’s Black and Gold Tiger, NL, NJK
2U, R.CAC, R.CACIB – Ch. Andrey O’r Tirroedd Isel, BWLU, BE, LU, Int

Teven Jongste Puppyklas
1VB – Honeybee O’r Tirroedd Isel

Teven Puppyklas
1VB, BPOB – Balletcor Olympic Victory

Teven Jeugdklas
1U, CAC – Dourins Nova Pem Bob

Teven Tussenklas
ABS – Missy de Morny des Contamines

Teven Openklas
1U, R.CAC, CACIB – Milly Bobby Brown des Contamines
2ZG – Dourin’s Kyra Pem

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Maastricht 2018 – Dag 1

Resultaten 29 september 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Mevr. Julia Magdas (RO)

Reuen Puppyklas
1VB, BPOB – Rocco/poseidon
2VB – Felangry Ledger Gold Crown

Teven Jeugdklas
1U, CAC, BOB – Ormai Olbia Dolce Vita, BEJK
2U, R.CAC – Amazing Lou Lou Grande Sogno

Teven Openklas
1ZG – Hanlon’s Star Someone Like You


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester: Mevr. Julia Magdas (RO)

Reuen Jongste puppyklas
1VB, BJPOB – Humphry Bob O’r Tirroedd Isel

Reuen Jeugdklas
1U – Limbonsnest Kentucky

Reuen Kampioensklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Ch. Fortin’s Black and Gold Tiger, NL, NJK
2U, R.CAC, R.CACIB – Ch. Andrey O’r Tirroedd Isel, BWLU, BE, LU, Int

Teven Jeugdklas
1U, CAC – Dourins Nova Pem Bob

Teven Openklas
1U, R.CAC, CACIB – Dourin’s Kyra Pem

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Pinkstershow te Venray 2018

Resultaten 21 mei 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Mevr. Hassi Assenmacher-Feijel (DE)

Reuen Jeugdklas
1ZG – Sergeant Adams of Dotty’s Desire
2ZG – Jake of Dotty’s Desire

Teven Jongste Puppyklas
1VB, BPOB – Amazing Lou Lou Grande Sogno

Teven Jeugdklas
1U – Kumpwegood Baileys
2ZG – Tropical Golden Queen Grande Sogno

Teven Openklas
1U, CAC, CACIB, BOB – Welshclan’s Maggy May

Teven Kampioensklas
1U, R.CAC, R.CACIB – Ch. Unique Surprise van de Gigantjes, NJK, NL


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester:
Mevr. Hassi Assenmacher-Feijel (DE)

Reuen Openklas
1U, R.CAC, R.CACIB – Fortin’s Black and Gold Tiger

Reuen Kampioensklas
1U, CAC, CACIB, BOB, 1BIG, 3BIS – Ch. Imagine I’m a Dream des Contamines, DE, INT
2U – Ch. Andrey O’r Tirroedd Isel, BWLU, BE, LU

Teven Jeugdklas
1U, CAC – Limbonsnest Sweet Chestnut

Teven Jeugdklas
1U, R.CACIB – Missy de Morny des Contamines

Teven Openklas
1U, R.CAC, CACIB – Limbonsnest Golden Nizza
2U – Milly Bobby Brown des Contamines
3ZG – Red Rose of Pennies From Heaven

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.

11B9C7ED-6BA4-4139-BEF7-5FD62A152514

Joe Kat Show te Arnhem 2018

Resultaten 10 mei 2018


Welsh Corgi Cardigan
Keurmeester: Mevr. Maria Ebels-Heikens (NL)

Teven Jeugdklas
1U, CAC, BOB – Tropical Golden Queen Grande Sogno


Welsh Corgi Pembroke
Keurmeester:
Mevr. Maria Ebels-Heikens (NL)

Reuen Jeugdklas
1U, R.CAC – Wizard Of Pennies From Heaven

Reuen Openklas
1U, CAC – Fortin’s Black and Gold Tiger

Reuen Kampioensklas
1U – Ch. Velt Mayster Fom Haus Stier, RU

Teven Puppyklas
1VB, BPOB – Limbonsnest Hot Springs

Teven Jeugdklas
1U – Limbonsnest Sweet Chestnut

Teven Tussenklas
1U – Limbonsnest Ole Miss Rebel

Teven Openklas
1U, CAC, BOB – Red Rose Of Pennies From Heaven
2U, R.CAC – Limbonsnest Hotpants, NJK’16, BJSG’16, VDH-HJSG’16, JW’16, BJK’17, VDH-FJSG’17, VDH-EJSG’17

We kindly ask the Best of Breed winners to send us their win pic to add to the show results.