Privacy verklaring

Privacy verklaring Dutch Welsh Corgi Association
De Dutch Welsh Corgi Association (DWCA) vindt de bescherming van uw (online) privacy belangrijk en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Hierom zijn alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen genomen om de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens te beveiligen.

Toestemming
Alleen met uw nadrukkelijke toestemming voert de Dutch Welsh Corgi Association (DWCA) verwerkingen uit ten aanzien van uw persoonsgegevens (geslacht, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer).

Gebruik gegevens
Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan leden welke door de vereniging zijn aangewezen om de minimaal benodigde handelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met haar leden.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Enkele persoonsgegevens (Naam, voorletters en woonplaats) worden in de nieuwsbrief van de vereniging vermeld ten behoeve van uw voordracht voor het lidmaatschap, alsmede bij de toelating als lid door het bestuur.

Tevens kan de vereniging een overzicht bijhouden met resultaten op tentoonstellingen of sportevenementen. Hierbij kunnen foto’s van honden en hun namen worden vermeld, alsmede de naam van de eigenaar. Wilt u niet dat uw gegevens of die van uw hond worden vermeld, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen via de bewuste pagina op de website. Wij zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Communicatie vanuit de ledenadministratie, het bestuur of andere organen van de vereniging vindt in eerste instantie plaats met gebruikmaking van uw e-mailadres, ditzelfde geldt voor de verspreiding van de nieuwsbrief van de vereniging.

De vereniging is conform art. 10 HR Raad van Beheer verplicht eenmaal per jaar de ledenlijst te overleggen aan de Raad van Beheer. Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer. Verzending van deze gegevens zal plaats vinden via een met een wachtwoord beveiligde lijst.

Tevens maakt de vereniging gebruik van “MailChimp”, een tool die het mogelijk maakt om nieuwsbrieven te maken en te versturen, de mailinglijst van de vereniging te beheren en de aanmeldingsformulieren op eenvoudige wijze te integreren op de website van de vereniging.

Na opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap worden uw lidmaatschapsgegevens vernietigd. Eventuele waarschuwingen of maatregelen die jegens de leden van de vereniging zijn genomen, worden blijvend gearchiveerd op naam van het (voormalig) lid.

Recht op inzage, correctie, verwijdering
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u de DWCA toestuurt, bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De DWCA slaat de gegevens die u via haar website met haar deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft te allen tijde het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen u adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@welshcorgiassociation.nl.

Op de website van de DWCA staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Cookieverklaring
De DWCA maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over onze Cookieverklaring, klik hier.