Lidmaatschap

U kunt een verzoek doen aan het bestuur tot het willen toetreden als lid van de Dutch Welsh Corgi Association. Dit doet u door onderstaand formulier volledig in te vullen, u ontvangt dan spoedig een reactie van het bestuur met betrekking tot uw verzoek. (Bij weigering van uw verzoek ontvangt het reeds betaalde bedrag retour)

Verzoek tot lidmaatschap

    Hoofdlid: € 27,50, Gezinslid: € 15,00, Jeugdlid: € 12,50
  • 0,00 €

 

Met verzending van dit formulier accepteer ik het lidmaatschap van de Dutch Welsh Corgi Association, ga ik akkoord mij te houden aan de reglementen van de Dutch Welsh Corgi Association en geef ik de Dutch Welsh Corgi Association mijn uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van mijn persoonsgegevens om de minimaal benodigde handelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met haar leden.

Kosten lidmaatschap 2021
Hoofdlid:  € 27,50
Gezinslid: € 15,00
Jeugdlid: € 12,50