DWCA Christmas Specialty 2022

Beste Corgi liefhebber,

In 2021 organiseerde de DWCA haar tweede christmas specialty, zelfs een dubbele show. Helaas was de organisatie genoodzaakt de tentoonstelling één dag voorafgaand aan dit gezellige evenement te annuleren vanwege de door de overheid ingestelde lockdown.

Een enorme dreun voor de organisatie en de vereniging die daardoor met enorme kosten en aangeschafte spullen bleef zitten.

Bezwaar en beroep
Inmiddels heeft de DWCA een bezwaar- en beroepsprocedure bij de Raad van Beheer en de Geschillencommissie achter de rug omdat er geen toestemming werd gegeven de vorig jaar geannuleerde dubbele show in 2022 opnieuw te organiseren waardoor de reeds gemaakte kosten konden worden ingelopen.

Maar nu eindelijk goed nieuws!

Restitutie
De DWCA betaalt de exposanten die vorig jaar hun hond(en) hadden aangemeld het grootste deel van de inschrijfkosten terug. Om een deel van de gemaakte (inschrijvings)kosten te kunnen dekken wordt per ingeschreven hond een bedrag ad € 5,00 in mindering gebracht, wij vragen daarbij om uw begrip.

Christmas specialty 16 december 2022
De DWCA organiseert op vrijdag 16 december opnieuw een kampioenschapsclubmatch en wederom volledig in kerstsfeer met dubbele punten voor de beste reu en teef en een heel CAC voor de reserve honden! De titels Clubwinner 2022 zijn er voor de Beste Pem en Cardi van het ras.

Inschrijving
Inschrijven kan binnenkort via onlinedogshows.eu, we brengen u daarvan op de hoogte via onze website en facebookpagina!

Ambiance
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een gezellige locatie in kerstsfeer en wel het Dogcenter te Kerkwijk. Daarnaast hebben we ambianceur Leon Roumen uitgenodigd zodat onze dag wederom wordt opgeluisterd door gezellige kerstmuziek! Ook organiseren we weer een leuke tombola en hebben we bijzondere prijzen in de erering. Tot slot rekenen we ook weer op uw bijdrage aan de kerstsfeer (kom vooral verkleed als kerst elf of kerstman/vrouw) en verder hopen we dat u ook dit jaar weer bent over te halen tot klasse sponsoring…

Keurmeester
We zijn heel erg blij met de toezegging van de Crufts keurmeester (Pembroke) van dit jaar! Fokster en rasspecialist mevrouw A. Sutela van de bekende Pembroke kennel Annlines uit Finland keurt dit jaar onze honden!

We zien uw inschrijvingen heel graag tegemoet!