Over de Vereniging

De Dutch Welsh Corgi Association (DWCA) is bij notariële akte opgericht per 17 april 2018.

Dutch Welsh Corgi Association
De Dutch Welsh Corgi Association, ook wel afgekort tot DWCA, is een Nederlandse Rasvereniging voor de Welsh Corgi Cardigan én de Welsh Corgi Pembroke met een Internationaal karakter. Deze focus is van belang om continue op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de twee rassen. Dit komt het kennisniveau van de aangesloten leden maar zeker ook het welzijn en de gezondheid van de rassen ten goede.

Doel
De Dutch Welsh Corgi Association heeft tot doel:

  • de instandhouding en verbetering van het ras Welsh Corgi Cardigan en het ras Welsh Corgi Pembroke;
  • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden;
  • het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen;
  • het bevorderen van de kennis van fokkers en liefhebbers van Welsh Corgi’s;
  • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Welsh Corgi’s.

Kennis
Het is van het grootste belang dat de bij de Dutch Welsh Corgi Association aangesloten fokkers beschikken over gedegen kynologische kennis zodat op niveau kan worden gesproken over de ontwikkelingen in de kynologie in het algemeen en meer in het bijzonder over ontwikkelingen binnen de rassen. De Dutch Welsh Corgi Association wil deze kennis vergroten door het organiseren van lezingen, workshops en cursussen welke direct en/of indirect verband houden met de fokkerij, genetica, gedrag, welzijn en gezondheid in het algemeen of de twee rassen in het bijzonder.

Abonnee & Lidmaatschap
Iedereen kan abonnee van de gratis nieuwsdrager van de Dutch Welsh Corgi Association worden, welke informatie over beide rassen bevat, belangrijke nieuws-items, gezondheidsartikelen en verslagen van belangrijke evenementen.
Net als bij de Amerikaanse rasverenigingen kan enkel op basis van een voordracht van 3 leden een aspirant-lid worden voorgedragen aan het bestuur, na welke voordracht het bestuur over de toelating beslist.