Bestuur & Commissies

Bestuur
Voorzitter: mevr. Rachel Dijkhorst-Noij – Voorzitter@welshcorgiassociation.nl
Secretaris: dhr. Maikel Koot – Secretaris@welshcorgiassociation.nl
Penningmeester: dhr. Gerben van Engelen – Penningmeester@welshcorgiassociation.nl

Ledenadministratie
dhr. Gerben van Engelen

Redactie
mevr. Rachel Dijkhorst-Noij
dhr. Maikel Koot

Fokkersbegeleiding & Pupinformatie
mevr. Rachel Dijkhorst-Noij
dhr. Maikel Koot

Evenementen Commissie

Meldpunt Gezondheid & Gedrag
dhr. Maikel Koot
Gezondheid@welshcorgiassociation.nl

Website
dhr. Maikel Koot