Double Championshipshow 2021

Op 14 en 15 augustus 2021 organiseert de Dutch Welsh Corgi Association een dubbele kampioenschapsclubmatch. Op zaterdag 14 augustus is de titel Clubwinner 2020 te behalen en op zondag 15 augustus de titel Clubwinner 2021. Op beide dagen is een dubbel CAC te winnen!

Als keurmeesters hebben wij uitgenodigd Anneli Sutela uit Finland en Astrid Lundava uit Estland. Op zaterdag zal Astrid Lundava (EE) de Welsh Corgi Cardigan keuren en Anneli Sutela (FI) de Welsh Corgi Pembroke en om zondag zal Anneli Sutela (FI) de Welsh Corgi Cardigan keuren en Astrid Lundava (EE) de Welsh Corgi Pembroke

INSCHRIJVINGEN OPEN!
Inschrijving sluit op maandag 2 augustus 2021!

U kunt ook een klasse sponsoren, dit houd in dat u voor de gekozen klasse een leuk cadeau maakt voor de nummers 1 t/m 4. Daarnaast wordt uw kennelnaam of bedrijfsnaam vermeld op de website en in de catalogus.  Wilt u meerdere klassen sponsoren stuur dan even een mail naar secretaris@welshcorgiassociation.nl

Inschrijf tarieven:
Jongste puppyklas en puppy klas:
1e puppy 30 euro
2de puppy 25 euro
3de puppy en meer 20 euro
Schrijft u 2 dagen in dan betaald u:
1e puppy 40 euro
2de puppy 30 euro
3de puppy en meer 20 euro

Overige klasse:
1e hond 45 euro
2de hond 40 euro
3de hond 35 euro
4de hond 30 euro
5de hond en meer 25 euro.
Schrijft u 2 dagen in dan betaald u:
1e hond 70 euro
2de hond 60 euro
3de hond 50euro
4de hond 40 euro
5de hond en meer 30 euro.

Extra klasse
Koppelklasse 5 euro
Nakomelingenklasse 5 euro
Junior handling  gratis
Peewee handling  gratis

Als u lid bent van de DWCA krijgt u voor elke ingeschreven hond 5 euro korting.

*ovb van voldoende inschrijvingen

Double Championshipclubmatch 2021

On August 14th and 15th, 2021, the DWCA will hold a double championship Show (with double CAC * each day) at Show Dog Center in ‘t Zandt GN. Judges these days are Anneli Sutela (FI) and Astrid Lundava (EE). Saturday the Welsh Corgi Cardigan will be judged by Astrid Lundava (EE) and Welsh Corgi Pembroke will be judged by Anneli Sutela (FI)Sunday the Welsh Corgi Cardigan will be judged by Anneli Sutela (FI) and Welsh Corgi Pembroke will be judged by Astrid Lundava (EE).

ENTRIES OPEN!
Entries will close on monday August 2th, 2021

You can also sponsor a class, which means that for the chosen class you make a nice gift for the numbers 1 to 4. In addition, your kennel name or company name will be mentioned on the website and in the catalog. If you want to sponsor multiple classes, please send an email to secretaris@welshcorgiassociation.nl

Entry fees:
Minor puppy class and puppy class:
1st puppy 30 euros
2nd puppy 25 euros
3rd puppy and more 20 euros.
Entryfee for 2 days:
1st puppy 40 euros
2nd puppy 30 euros
3rd puppy and more 20 euros.

Other class:
1st dog 45 euros
2nd dog 40 euros
3rd dog 35 euros
4th dog 30 euros
5th dog and more 25 euros.
Entryfee for 2 days:
1st dog 70 euros
2nd dog 60 euros
3rd dog 50 euros
4th dog 40 euros
5th dog and more 30 euros.

Extra class
Couple class 5 euros
Offspring class 5 euros
Junior handling free
Peewee handling free

If you are a member of the DWCA you will receive a 5 euro discount for each registered dog.

* with sufficient registrations

 

Klasse/Class Sponsored by Kennel Website
CARDIGAN
Dog Minor Puppy Class Rachel Dijkhorst-Noij Waggerland Waggerland.nl
Dog Puppy Class
Dog Junior Class
Dog Intermediate Class
Dog Open Class Wendy Anadiotis  Grande Sogno GrandeSogno.nl
Dog Champion Class
Dog Breeders Class
Dog Veteran Class Rachel Dijkhorst-Noij  Waggerland  Waggerland.nl
Bitch Minor Puppy Class Rachel Dijkhorst-Noij  Waggerland  Waggerland.nl
Bitch Puppy Class Wendy Anadiotis  Grando Sogno GrandeSogno.nl
Bitch Junior Class
Bitch Intermediate Class
Bitch Open Class
Bitch Champion Class
Bitch Breeders Class
Bitch Veteran Class Rachel Dijkhorst-Noij  Waggerland  Waggerland.nl
PEMBROKE
Dog Minor Puppy Class
Dog Puppy Class
Dog Junior Class
Dog Intermediate Class
Dog Open Class
Dog Champion Class
Dog Breeders Class
Dog Veteran Class
Bitch Minor Puppy Class
Bitch Puppy Class
Bitch Junior Class
Bitch Intermediate Class
Bitch Open Class
Bitch Champion Class
Bitch Breeders Class
Bitch Veteran Class

 

Inschrijven kan via onze website (hieronder):